Gaminant elektros prietaisus, baterijas, akumuliatorius ir kitas elektronikos komponentus turinčias prekes, yra naudojami įvairūs sudėtingi komponentai, kurie, pasibaigus įrangos tarnavimo laikui gali turėti potencialiai neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai. Šios atliekos itin pavojingomis tampa tuomet, kai jas paveikia drėgmė, vanduo, erozija. Iš yrančių atliekų gali išsiskirti sunkieji metalai ir kitos pavojingos aplinkai medžiagos. Tačiau tinkamai atliekas perdirbus, galima gauti antrines žaliavas. Gautos antrinės žaliavos patenka į naują gaminimo procesą, o pavojingos medžiagos perduodamos specializuotoms perdirbimo gamykloms Lietuvoje ir užsienyje

Todėl pasibaigus elektroninių prietaisų ir baterijų tarnavimo laikui, šias prekes svarbu tinkamai rūšiuoti ir perdirbti.

Elektroninių atliekų ir baterijų rūšiavimas yra labai svarbi ir atsakinga veikla dėl kurios turėtume būti atsakingi visi. Tai mūsų visuomenės bendras įsipareigojimas užtikrinti tvarų vystymąsi bei išsaugoti mūsų planetos sveikatą.

Skatiname jūsų atsakingumą ir bendradarbiavimą rūšiuojant šias atliekas. Jums perkant naują prietaisą, siūlome seną tokio pat tipo prietaisą, taip pat baterijas ir akumuliatorius palikti mūsų padaliniuose. Mes pasirūpinsime šių elektroninių atliekų surinkimu ir pristatymu perdirbimui.

 

Kaip tai padaryti:

Perkant naują prietaisą, atneškite seną tokio pat tipo prietaisą ir baterijas į mūsų padalinius. Mes turėsime specialius surinkimo taškus, kuriuose galėsite palikti šias elektronines atliekas.

 

Prietaisai, kuriuos reikia atskirti nuo kitų buitinių atliekų yra ženklinami specialiu ženkliuku:

Elektros ir elektroninės įrangos simbolis, nurodantis, kad ši įranga turi būti surinkta atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Tai reiškia, kad šių atliekų negalima išmesti į buitinių šiukšlių konteinerį ar antrinių žaliavų (stiklo, plastiko, popieriaus ir kartono) konteinerį.

 

BRGroup padaliniuose perdirbimui priimamų prekių sąrašas:

1. Šildymo ir vėsinimo įranga: oro kondicionavimo prietaisai, šilumos siurbliai.

2. Šaldymo įranga ir elektroninės komponentės.

3. Maitinimo elementai ir akumuliatoriai: baterijos, įkraunamos baterijos, akumuliatoriai.