BRGroup-Saugos-duomenu-lapai.JPG
Saugos duomenų lapai yra svarbi informacijos apie cheminių medžiagų keliamą pavojų ir rekomenduojamą saugą perdavimo tiekimo grandinėje priemonė. Siekiant užtikrinti galimybę naudotojams imtis būtinų su darbuotojų sauga, sveikatos apsauga bei aplinkos apsauga susijusių priemonių, rekomenduojame susipažinti su šaldymo agentų saugos duomenų lapais.

R134a

R1234yf

R1234ze

R227ea

R290 Propanas

R32

R404A

R407F

R407C

R410A

R417A

R422A         

R437A

R442D

R448A

R449A

R452A

R454C

R455A

R507

R600A Izobutanas